Meni

Licence HAKS-a

Vijesti

ČLANOVIMA – SUCIMA I VOZAČIMA AUTO KLUBA „DELTA“ ZAGREB
Iznos pristojbe za licence HAKS-a s osiguranjem u 2023. godini:

SUCI
15,00 € klupski rang (K)
20,00 € nacionalni rang (N)
60,00 € specijalistički rang (S)

+ 11,00 € obvezna polica osiguranja
+ 15,00 € mjeritelji (plaća se samo uz K ili N rang)

VOZAČI
70,00 € međunarodni rang

30,00 € nacionalni rang
15,00 € klupski rang

+ 31,85 € obvezna polica osiguranja


Uplatu izvršiti na račun:
Auto klub „Delta“ Zagreb
10000 Zagreb, Rakovčeva 10
Opis: licenca i osiguranje
IBAN: HR4523600001102402329